Nazwa funkcjonalności:

Wgrywanie danych do aplikacji

Opis funkcjonalności:

Kliknięcie w przycisk ‘Browse’ otwiera okno eksploratora windows.

Plik powinien zawierać trzy kolumny, imię, nazwisko i numer telefonu, oddzielone przecinkami.

Kolumna nr telefonu może zawierać jedynie znaki numeryczne i powinna przyjmować jedynie 9 cyfrowe numery.

Akceptowalne są jedynie pliki w formacie .txt i .csv.

Maksymalnie wprowadzić można 20 wierszy.

Konieczne jest wgranie odpowiednio sformatowanego pliku, w przeciwnym wypadku pojawia się komunikat o błędzie. Prawidłowo sformatowane i wgrane dane są przetwarzane i umieszczane w tabelce w odpowiednich polach.

Akceptowalne pliki: .txt, .csv
Plik powinien zawierać dane w trzech kolumnach (oddzielone przecinkami): imię, nazwisko, nr telefonu.
Po wgraniu pliku dane pojawią się w tabeli poniżej.

Wgraj plik

 

Imię Nazwisko Nr telefonu